ENSCHEDE – In elf van de veertien Twentse gemeenten wordt binnenkort de nachtelijke fietsveiligheid verbeterd. In sommige gevallen zal dit hand in hand gaan met energiebesparing. De gemeenten dienden bij Regio Twente voorstellen in voor bijvoorbeeld lichtreflecterende wegmarkering of regelbare verlichting. Deze plannen worden nu gerealiseerd, in samenwerking met provincie Overijssel.

Al ruim vijf jaar werken Regio Twente en de provincie aan bewuster verlichten onder de noemer ‘Twente Bewust Verlicht’. Het uitgangspunt is ‘donker waar het kan en verlichten waar het noodzakelijk is’. Dat is gezonder voor mens en dier en levert energiebesparing op.

Symbolische overhandiging tijdens Nacht van de Nacht
Zaterdagavond 24 oktober zal gedeputeerde Erik Lievers rond 19.30 uur symbolisch de bijdrage van Overijssel overhandigen aan Jan Aanstoot, portefeuillehouder Bewust Verlichten van Regio Twente.

Dit gebeurt bij de Inspiratie Hoeve in Boekelo waar in het kader van de Nacht van de Nacht activiteiten zijn georganiseerd. Met deze Nacht wordt aandacht gevraagd voor lichtvervuiling.

Bron: tubantia.nl